Browsed by
תגית: שחיתות

על פרשיות השחיתות (פייסבוק שחרית, 25.1.2015)

על פרשיות השחיתות (פייסבוק שחרית, 25.1.2015)

באחרונה נדמה שכל הזבל (בואו נהיה עדינים) צף למעלה. פרשת "ישראל ביתנו" המסתעפת, גילויי השחיתות בגופים ציבוריים (כמו חברת החשמל או מקורות), פרשת קצא"א, הססנות הרגולטורים לנוכח מונופול הגז האימתני ופרשת בן אליעזר – כולם משקפים את השתלטותם של אינטרסים מגזריים על הקופה הציבורית כמו גם את שאיפות ההתעשרות של נבחרי ציבור באמצעות יחסים קרובים ומיטיבים עם בעלי ההון. השחיתות, לרבות זו ה"חוקית", מפוררת את הרקמה החברתית, מנוונת את השירות הציבורי (שגם כך סובל מאוד מתהליכי ההפרטה בקרבו) ואת האמון…

Read More Read More

על פרשת "ישראל ביתנו" (פייסבוק שחרית, 25.12.2014)

על פרשת "ישראל ביתנו" (פייסבוק שחרית, 25.12.2014)

מה ניתן ללמוד מפרשת "ישראל ביתנו" מלבד תחושת הקבס הציבורית ש"כולם מושחתים"? לפחות שני דברים: 1. תהליכי ההפרטה של השירות הציבורי נושאים בחובם פוטנציאל הרסני – לא רק בגלל אובדן "הזכרון המוסדי" של השירות והגברת התלות בגופים פרטיים אלא גם ובעיקר בגלל ריבוי המכרזים וההתקשרויות עם עמותות ותאגידים שמרחיבים את הפתחים שדרכם מחלחלת השחיתות. 2. התפשטות השחיתות מרסקת את האמון החברתי שעומד בבסיס המדינה המודרנית – הוא מה שגורם לנו לשלם מיסים והוא זה שמאפשר סולידריות בין קבוצות חברתיות שונות….

Read More Read More