Browsed by
תגית: רשויות מקומיות

(פייסבוק שחרית, 14.10.13)

(פייסבוק שחרית, 14.10.13)

הרשויות המקומיות בישראל מצטיינות בהכנה למצבי חירום. רגע לפני פרוץ הסכנה התורנית, הן יודעות לאוורר מקלטים וחדרי ביטחון, לתרגל תלמידים (הבת שלי, בכיתה ו', אחראית על כל כיתה ג1 במקרה של רעידת אדמה!) וליידע את התושבים. להתכונן מראש זה חשוב, כמובן, אבל מה לגבי עיתות שגרה? מה קורה אז לפעלתנות וליעילות של הנבחרים העירוניים שלנו? הנה רעיון אחד, בחינם: מדוע שעיריות לא יעמידו, באופן קבוע, לרשות התושבים שלהן את המבנים הציבוריים במהלך השעות – הרבות – שבהן הם עומדים ריקים?…

Read More Read More

סולידריות: חיבורים מפתיעים בבחירות המקומיות (התפרסם ב-YNET, 30.9.13)

סולידריות: חיבורים מפתיעים בבחירות המקומיות (התפרסם ב-YNET, 30.9.13)

בשקט-בשקט, מתחת לרדאר, הבחירות המקומיות הקרבות מציפות אל פני השטח מגמות עומק שהתהוו בחברה הישראלית בשנים האחרונות. במובן עמוק, מדובר בהמשך לניצנים הרבים שהנצו במהלך המחאה החברתית של קיץ 2011, ובהתבגרות המתבטאת במעבר מן המחאה אל נטילת האחריות, מן הרחוב אל הפוליטיקה. בעשרות רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ – מירושלים ועד ח'ורה, מירוחם ועד טירת כרמל – התארגנויות חדשות מבקשות להשפיע על סדר היום המקומי מתוך הבנה שזוהי הזירה המרכזית שבה ניתן וראוי לקדם שינוי. על אף השוני בין ההתארגנויות,…

Read More Read More