Browsed by
תגית: רוזוולט

בין זכויות לרטוריקה של זכויות

בין זכויות לרטוריקה של זכויות

כתב העת הפרוגרסיבי המצויין, The American Prospect, מקדיש גליון מיוחד המתמקד בעניין זכויות האדם ואמריקה, או, ליתר דיוק, הפער הבלתי-נסבל בין רטוריקת זכויות האדם האמריקאית המופנית כלפי העולם לבין המקרים הרבים בפרקטיקה שבהם היא סוטה מכך – החל בעינויים בכלא אבו גראיב דרך היחס האמריקאי לזרים ועד להתנגדותה להקמת בית הדין הפלילי הבינלאומי. מאמר המבוא של רוברט קוטנר, עורכו של כתב העת, עומד על הסטנדרט הכפול ביחסה של ארה"ב לאמנות הבינלאומיות – בניגוד לסירוב העקבי לאשרר את האמנות הבינלאומיות לזכויות…

Read More Read More