Browsed by
תגית: קוסמופוליטיות

(פוסט שחרית, 27.5.14)

(פוסט שחרית, 27.5.14)

הסוציולוג הגרמני אולריך בק, אחד ההוגים המשפיעים בדורנו, מציג בספר הזה טענה מרתקת: מרבית הבעיות האנושיות הדוחקות של זמננו – משבר האקלים, אי-השוויון העולמי, הגירה, טרור… – חוצות את הגבולות הלאומיים, והחיפוש אחר פתרונות ברמת המדינה והממשלה מוביל לחוסר מעש. המציאות בפתח המאה ה-21 היא קוסמופוליטית, ולכן עלינו "להחליף דיסקט": לאומיות היא מושג "זומבי" וההצמדות לו מונעת מאיתנו לדמיין – ולממש – נקודות מבט חלופיות, המתחייבות מן העידן הקוסמופוליטי. ב"חברת הסיכון העולמית" (עוד מושג של בק) שבה אנו חיים, ניתן…

Read More Read More

ביקורת על ספרו של הסוציולוג אולריך בק "קוסמופוליטיות: תיאוריה ביקורתית למאה ה-21" (2011, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת "קו אדום כהה") (התפרסמה בגיליון 87 של כתב העת "ביטחון סוציאלי")

ביקורת על ספרו של הסוציולוג אולריך בק "קוסמופוליטיות: תיאוריה ביקורתית למאה ה-21" (2011, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת "קו אדום כהה") (התפרסמה בגיליון 87 של כתב העת "ביטחון סוציאלי")

הויכוח על הקוסמופוליטיות מלווה את החשיבה המערבית מקדמת דנא, וביתר שאת מאז עידן הנאורות. אחד המבשרים הבולטים של הדיון המודרני בהקשר זה היה החיבור לשלום הנצחי (1795) שבו משרטט הפילוסוף עמנואל קאנט קווים לדמותו של "משפט קוסמופוליטי" המגן על זכויותיהם של בני האדם מכוח היותם "אזרחי כדור הארץ". מאז התפתח הרעיון, ומושג ה"פשעים נגד האנושות" שהופיע לאחר זוועות מלחמת העולם השנייה הוא ביטוי בולט לכך. תהליכי הגלובליזציה בשני העשורים האחרונים, על היבטיהם הכלכליים, התקשורתיים והסביבתיים, החזירו שוב לקדמת הדיון האינטלקטואלי…

Read More Read More