Browsed by
תגית: צוק איתן

(פוסט שחרית, 31.7.14)

(פוסט שחרית, 31.7.14)

מהו המעשה הנכון לעשותו בימים אלו – ימים של מוות, של שנאה, של הסתגרות? כל אחד יכול להחליט האם להפגין או להתייאש או לכתוב סטטוס או פשוט לברוח. ובכל זאת, אסור לנו להסיט את עינינו לנוכח המורכבות העצומה והמבלבלת של המצב שבו אנחנו מצויים: זוהי מציאות שבה ישראל מנסה לעקור בכוח איום בלתי-נסבל על חיי אזרחיה, אלא שהיא עושה זאת באופן שאינו תמיד מידתי ובעיקר בידיים שאינן נקיות (התנחלויות, אווירה גזענית); מציאות שבה אינטרס ההישרדות של ראשי חמאס לוכד את…

Read More Read More