Browsed by
תגית: פרשת עמנואל

הביטו בחרדים ותראו אותנו (נכתב עם ד"ר נח עפרון, פורסם באתר "הארץ" ב-4.7.2010)

הביטו בחרדים ותראו אותנו (נכתב עם ד"ר נח עפרון, פורסם באתר "הארץ" ב-4.7.2010)

כעת, עם שוך הסערה, כדאי לעצור לרגע ולראות מה אפשר ללמוד מפרשת עמנואל. הדעה שרווחה בשיח הציבורי היתה שההפרדה בין הבנות ב"בית יעקב" היא עדות נוספת לגזענות החרדית, העלולה לדרדר את ישראל לתרבות חשוכה בסגנון ימי הביניים. הפגנת ההמונים נגד החלטת בג"ץ נתפשה כהתקפה חזיתית על הערכים הליברליים של החברה הישראלית ובראשם – עקרון השוויון ללא הבדל דת, גזע או מין. ואולם הפרשנות הזאת מעוררת לפחות שתי בעיות. ראשית, איש מקרב המנהיגים החרדים לא הביע תמיכה פומבית בהפרדה על רקע…

Read More Read More