Browsed by
תגית: פנסיה

כלכלה אנושית – פוסט שבועי (פוסט שחרית, 16/5/2016, ביחד עם ד"ר ליה אטינגר)

כלכלה אנושית – פוסט שבועי (פוסט שחרית, 16/5/2016, ביחד עם ד"ר ליה אטינגר)

פרופ' דן יעקבסון מציע במאמרו שפורסם בעיתון TheMarker ("לצאת לפנסיה באמצע החיים", ) לאפשר לכל עובד/ת (ולא רק במקצועות ההוראה והאקדמיה) לצאת מדי עשור ל"שנת שבתון", וזאת כדי להתאים מחדש את מחזור החיים לעולם התעסוקה המשתנה במהירות מסחררת, ואשר מתאפיין יותר ויותר בריבוי קריירות ובצורך בהכשרה מגוונת ומתמשכת. לדבריו, "חלוקה מחדש" זו של שנות הפרישה עשויה להביא תועלת הן ליחיד והן לחברה בכללותה. זוהי הצעה חשובה ומבורכת שעולה בעיתוי מתאים לאור קריאת בג"ץ למחוקק לבחון מחדש את נושא גיל הפרישה….

Read More Read More

מודל פנסיה חדש (פורסם ב"כלכליסט" ב-3.4.2012)

מודל פנסיה חדש (פורסם ב"כלכליסט" ב-3.4.2012)

בשני העשורים האחרונים עברה מערכת הפנסיה בישראל שינויים עמוקים שהעבירו לידי הפרט את האחריות על עתידו הפנסיוני. מורכבותו של נושא הפנסיה והעובדה שהוא אינו עוסק בטווח הקצר גרמו לכך שהדיון הציבורי בו היה דל יחסית. התמקדות בשאלות כמו האיזון האקטוארי או גיל הפרישה חשובה, אך מסתירה את ההקשר החברתי־כלכלי הרחב יותר ואת הצורך בשילוב צורכי החוסך היחיד עם הצרכים החברתיים הגדלים. כספי הפנסיה בקרנות הם אחד ממצבורי ההון הגדולים במשק. העברתם לניהול פרטי – מהלך שהובילו ממשלות ישראל בעשורים האחרונים…

Read More Read More