Browsed by
תגית: סחר חופשי

סחר חופשי – התנערות האליטות מסולידריות (הארץ – The Marker 17.1.2006)

סחר חופשי – התנערות האליטות מסולידריות (הארץ – The Marker 17.1.2006)

גד סואן עושה לעצמו מלאכה קלה. במאמרו "פותחים רגליים לייבוא – בצדק" הוא מבקר את הצעתה של שלי יחימוביץ להטיל מכסי מגן ולהגן על התעשיה המקומית מפני ייבוא בלתי מבוקר, ומעלה על נס את מדיניות החשיפה לייבוא של המשק הישראלי. אלא שהדברים אינה כה פשוטים.בכלכלה הגלובלית של ימינו, הויכוח כבר אינו בין תומכי הסחר החופשי הנאורים לבין מתנגדיו החשוכים, והצגת הדברים בדרך זו כאילו נלקחה מן המאה ה-19, אז האמינו עדיין בעולם תיאורטי דמיוני של תחרות מושלמת. הויכוח העכשווי איננו…

Read More Read More

פיקוח פרלמנטרי על הסכמי הסחר של ישראל

פיקוח פרלמנטרי על הסכמי הסחר של ישראל

לפני שבועות אחדים, הגישה קבוצת חברי-כנסת, מכל קצוות הקשת הפוליטית, הצעת חוק המבקשת להטיל פיקוח פרלמנטרי על הסכמי סחר שעליהם חותמת ישראל במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO). על-פי ההצעה, תהא הממשלה מחוייבת להביא את ההסכמים לאישור הכנסת. בתגובה, הביע משרד התמ"ת את התנגדותו להצעת החוק בנימוק שהדבר "מפר את עקרון הפרדת הרשויות" (הארץ, 22.11.05). כדי להבין את מופרכותה של עמדה זו כדאי להבין תחילה במה דברים אמורים: בשנת 1994 נחתם במסגרת ארגון הסחר העולמי הסכם גאט"ס – ההסכם בדבר סחר…

Read More Read More

המדינה ה-51

המדינה ה-51

עיון בכתב העת הצרפתי Alternatives Economiques מאפשר לקורא להתוודע באופן שוטף לניתוח ביקורתי ומרענן של חיי הכלכלה. לצד הכתבות המרכזיות ומאמרי העומק, ישנן גם ידיעות קטנות, אגביות, שמאחוריהם מסתתרים סיפורים מעניינים. כזו, למשל, היא הידיעה שהופיעה בגיליון הקיץ של כתב העת: בארגון אונסקו"ו, סוכנות האו"ם האחראית על ענייני תרבות, נדונה באחרונה "אמנה בדבר ההגנה על גיוון התכנים התרבותיים והביטויים האמנותיים". בלב האמנה עומדת הקביעה – שנדמית פחות ופחות מובנת מאליה – שלפיה אין להתייחס אל מכלול הפעילויות, השירותים ונכסי התרבות…

Read More Read More