Browsed by
תגית: סוכות

בין הפרטי לאוניברסלי (פייסבוק שחרית, 12.9.2015)

בין הפרטי לאוניברסלי (פייסבוק שחרית, 12.9.2015)

כמו חגים אחרים, גם חג הסוכות מגלם את המתח הפורה הקיים ביהדות בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, בין הדאגה לעצמנו ולבני עמנו לבין האמפתיה כלפי הזולת, הזר השונה מאיתנו. כך, מנהג האושפיזין שבו אנו מצווים לפתוח את שערינו בפני אורחים נתפס בדרך-כלל כמופנה פנימה – לאירוח של בני כל קבוצות העם, אך אין ספק שניתן להקיש ממנו – גם לאור מצוות וסיפורים (אברהם אבינו והמלאכים, למשל) אחרים – על חשיבותו המרכזית של אתוס הכנסת האורחים כולם, לרבות גרים ופליטים. באופן דומה, אפשר…

Read More Read More