Browsed by
תגית: כנסת

#כנסת (פייסבוק שחרית, פברואר 2020)

#כנסת (פייסבוק שחרית, פברואר 2020)

אין דרך יפה לומר זאת: האמון הציבורי בכנסת נמצא בקאנטים. על פי "מדד הדמוקרטיה" שפורסם לאחרונה,אפילו התקשורת הלא ממש אהודה זוכה לאמון גדול יותר. ואכן, גם ללא המשבר הפוליטי המתמשך שבו אנו שרויים, הכנסת איבדה בעשורים האחרונים הרבה מאוד מכוחה. יש לכך מספר טעמים: ראשית, המשמעת הקואליציונית, העוצמה הגוברת של ועדת השרים לחקיקה וחוקי ההסדרים עתירי הסעיפים הפכו את הכנסת, במידה רבה, לחותמת גומי של הרשות המבצעת. גם אם מעולם לא היתה בישראל הפרדת רשויות מלאה, אין ספק שהיא הולכת…

Read More Read More

פיקוח פרלמנטרי על הסכמי הסחר של ישראל

פיקוח פרלמנטרי על הסכמי הסחר של ישראל

לפני שבועות אחדים, הגישה קבוצת חברי-כנסת, מכל קצוות הקשת הפוליטית, הצעת חוק המבקשת להטיל פיקוח פרלמנטרי על הסכמי סחר שעליהם חותמת ישראל במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO). על-פי ההצעה, תהא הממשלה מחוייבת להביא את ההסכמים לאישור הכנסת. בתגובה, הביע משרד התמ"ת את התנגדותו להצעת החוק בנימוק שהדבר "מפר את עקרון הפרדת הרשויות" (הארץ, 22.11.05). כדי להבין את מופרכותה של עמדה זו כדאי להבין תחילה במה דברים אמורים: בשנת 1994 נחתם במסגרת ארגון הסחר העולמי הסכם גאט"ס – ההסכם בדבר סחר…

Read More Read More