Browsed by
תגית: כל העיר

פרטי: האם תיתכן אחריות חברתית של תאגידים? (כל העיר – 17.11.2006)

פרטי: האם תיתכן אחריות חברתית של תאגידים? (כל העיר – 17.11.2006)

כאשר עוצמתם של תאגידים גדולה מזו של מדינות, ואפילו פונקציות שלטוניות מופרטות לידיהם, יש לגבש כלים משפטיים שימנעו מהם לרמוס את זכויות האדם ולפגוע אנושות בסביבה בסרט הקנדי המצוין "התאגיד" עורכים יוצרי הסרט ניתוח פסיכולוגי למוסד התאגיד. מסקנת האבחנה היא שהתאגיד המודרני הוא פסיכופט, לא פחות. הסיבה: מדובר בגוף חסר עכבות מוסריות, שאך ורק הרצון למקסם את רווחיהם של בעלי המניות מניע אותו, והוא אף מרבה לגלגל על הציבור עלויות שונות של פעילותו (למשל, לייצר במפעל הגורם זיהום אוויר שעלותו…

Read More Read More

שוק האסירים (כל העיר, 4.8.2006)

שוק האסירים (כל העיר, 4.8.2006)

בשבוע שעבר התבשרנו כי "המודל הישראלי לבתי סוהר פרטיים הוא הטוב בעולם" (The Marker, 27/7/06). כה אמר פול דוסט, סגן נשיא ארגון בתי הכלא הפרטיים בארה"ב, המשמש כמנהל הישראלי של חברת 'אמרלד' השותפה בקבוצה שזכתה במכרז להקמת בית סוהר פרטי בישראל. למי שלא יודע: בשנת 2004 קיבלה כנסת ישראל חוק המאפשר להפריט את בתי הסוהר. אין הכוונה להפרטה חלקית, כבצרפת, שם מפעיל הזכיין את בית הסוהר באופן שוטף (קייטרינג, רופאים…), תוך הותרת סמכויות הניהול, השמירה והמשמעת בידי המדינה. ישראל אימצה…

Read More Read More