Browsed by
תגית: יהדות

הרהורים על פורום קהלת (מאמר שנדחה על-ידי "מקור ראשון")

הרהורים על פורום קהלת (מאמר שנדחה על-ידי "מקור ראשון")

מינויו של נפתלי בנט לראשות הממשלה מביא לשיא את פוטנציאל השפעתו של פורום קהלת. הפורום, שמלווה בעיקר פוליטיקאים מקרב הציונות הדתית, תופס בשנים האחרונות מקום מרכזי ביותר בעיצוב המדיניות הציבורית בישראל. אך בעוד שניתן להבין את ההשפעה הזו בכל הנוגע לתפיסות המדיניות הימניות שמקדם הפורום, קשה לקבל את השתרשותן הגוברת של תפיסותיו הכלכליות המכפיפות כל שאלה חברתית-כלכלית לשוק ולהגיונו, והמציבות בראש סולם העדיפויות את חירות הפרט. אשר על כן, מאמר זה מבקש להתמקד בשלושה מישורים המדגימים את הפרכות הגלומות בתפיסות…

Read More Read More

מהי המשמעות של ט' באב לחיים בישראל 2015? (פייסבוק שחרית, 24.7.2015)

מהי המשמעות של ט' באב לחיים בישראל 2015? (פייסבוק שחרית, 24.7.2015)

המתח בין הזהות הפרטיקולרית לתבונה האוניברסלית, בין נאמנות לשבט לבין נאמנות לאנושות – עובר כחוט השני בהגות היהודית. ד"ר מיכה גודמן הראה באופן מרתק בספריו כיצד ניתן למצוא את כפל הפנים הזה שמלווה את היהדות מזה דורי דורות בכתביהם של הרמב"ם ושל רבי יהודה הלוי. ודוק: אין כאן סתירה שצריך לפתור כי אם שניות שכדאי ללמוד לחיות עמה, שכן כפל הפנים הזה קיים בכל אחד מאיתנו – דאגה לעצמנו לעומת דאגה לזולת, סולידריות (כלפי פנים) לעומת אמפתיה (כלפי חוץ). כדאי…

Read More Read More