Browsed by
תגית: חינוך

שיעור חברה (פייסבוק שחרית, 1.9.2015)

שיעור חברה (פייסבוק שחרית, 1.9.2015)

מכירים את חנה ליפשיץ? לא? חבל. כי היא אחד הא/נשים המשפיעים ביותר על חינוך הילדים שלנו. ליפשיץ היא מנכ"לית חברת מרמנת, חברה עסקית הנותנת למשרד החינוך מדי שנה שירותים בשווי מאות מליוני שקלים: נסיעות לפולין, השאלת ספרי לימוד, הכשרת מנהלים, בדיקת בחינות בגרות, מרכזי העשרה למחוננים, פיתוח תהליכים פדגוגיים… You name it. ומרמנת לא לבד. על-פי הערכות, משרד החינוך מזרים מדי שנה לגופים פרטיים – חברות, עמותות, קרנות – לא פחות מ-11 מיליארד ש"ח, כרבע מתקציבו. איפה הבעיה? לרבים מהארגונים…

Read More Read More

הביטו בחרדים ותראו אותנו (נכתב עם ד"ר נח עפרון, פורסם באתר "הארץ" ב-4.7.2010)

הביטו בחרדים ותראו אותנו (נכתב עם ד"ר נח עפרון, פורסם באתר "הארץ" ב-4.7.2010)

כעת, עם שוך הסערה, כדאי לעצור לרגע ולראות מה אפשר ללמוד מפרשת עמנואל. הדעה שרווחה בשיח הציבורי היתה שההפרדה בין הבנות ב"בית יעקב" היא עדות נוספת לגזענות החרדית, העלולה לדרדר את ישראל לתרבות חשוכה בסגנון ימי הביניים. הפגנת ההמונים נגד החלטת בג"ץ נתפשה כהתקפה חזיתית על הערכים הליברליים של החברה הישראלית ובראשם – עקרון השוויון ללא הבדל דת, גזע או מין. ואולם הפרשנות הזאת מעוררת לפחות שתי בעיות. ראשית, איש מקרב המנהיגים החרדים לא הביע תמיכה פומבית בהפרדה על רקע…

Read More Read More