Browsed by
תגית: זנות

הגברים ההולכים לזונות – ראיון עם עו”ד נעמי לבנקרון (התפרסם ב’ארץ אחרת’, גליון 38, פברואר-מארס 2007)

הגברים ההולכים לזונות – ראיון עם עו”ד נעמי לבנקרון (התפרסם ב’ארץ אחרת’, גליון 38, פברואר-מארס 2007)

מעת לעת נהגה המשטרה, יחד עם מס הכנסה, לפשוט על מכוני ליווי ובתי בושת בתל-אביב ולהחרים משם את הכסף שהצטבר בקופות. ישבו בעלי המכונים על המדוכה ולבסוף מצאו פתרון לבעיה: הלקוח יקנה כרטיסיה במחיר מוזל, ובכל ביקור ינקבו לו בקופה, כמו באוטובוס. כך ייהנו הלקוחות מהנחה במחיר, והסוחרים יבטיחו את נאמנות הלקוחות, ובעיקר יגנו על הכנסותיהם מפני הידיים הארוכות של מס הכנסה. "כרטיסיה כזו היא פטנט ישראלי ייחודי", מספרת עו"ד נעמי לבנקרון, היועצת המשפטית של ארגון "מוקד סיוע לעובדים זרים"…

Read More Read More