Browsed by
תגית: זכויות אדם

הדרה חברתית – בין שיח כלכלי לשיח משפטי/ רן רביב, עופר סיטבון

הדרה חברתית – בין שיח כלכלי לשיח משפטי/ רן רביב, עופר סיטבון

התפרסם בספר הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל ( יאיר רונן, ישראל דורון, ורד סלונים -נבו עורכים, 2008 ), עמ' 69-45. "אבל אם טוב בעינייך, העלמה לואיזה," טענה סיסי, "אני כל כך טיפשה! […] כל היום בבית ספר אני עושה שגיאות. […] היום סיפר לנו מר מר מק–צ'וקמצ'יילד על השגשוג הכללי." "הכלכלי, צריך להיות, כמדומתני," העירה לואיזה. "אומנם כן. אבל האם אין זה אותו הדבר?" שאלה בחשש. "מוטב שתאמרי כלכלי, כיוון שהוא אמר כך," השיבה לואיזה באיפוק היובשני שלה. "השגשוג הכלכלי….

Read More Read More

בין זכויות לרטוריקה של זכויות

בין זכויות לרטוריקה של זכויות

כתב העת הפרוגרסיבי המצויין, The American Prospect, מקדיש גליון מיוחד המתמקד בעניין זכויות האדם ואמריקה, או, ליתר דיוק, הפער הבלתי-נסבל בין רטוריקת זכויות האדם האמריקאית המופנית כלפי העולם לבין המקרים הרבים בפרקטיקה שבהם היא סוטה מכך – החל בעינויים בכלא אבו גראיב דרך היחס האמריקאי לזרים ועד להתנגדותה להקמת בית הדין הפלילי הבינלאומי. מאמר המבוא של רוברט קוטנר, עורכו של כתב העת, עומד על הסטנדרט הכפול ביחסה של ארה"ב לאמנות הבינלאומיות – בניגוד לסירוב העקבי לאשרר את האמנות הבינלאומיות לזכויות…

Read More Read More