Browsed by
תגית: וואלה

עת לאחריות חברתית אמיתית (התפרסם בוואלה, 29.4.2010)

עת לאחריות חברתית אמיתית (התפרסם בוואלה, 29.4.2010)

בשנים האחרונות, מתהדרים התאגידים הגדולים במשק באחריותם החברתית ובתרומתם הרבה לקהילה, ומפליגים בשבח ההתגייסות של עובדיהם לטובת פרויקטים חברתיים. אין, כמובן, כל פסול בפעילות התנדבותית (כל עוד היא איננה נכפית על העובדים, כפי שקורה לא פעם): העזרה לזולת מעניקה סיפוק אישי, וגם מזכירה לנו שרבים מן הערכים החברתיים הראויים – עזרה הדדית, שיתוף, התחשבות, סולידריות – עומדים בניגוד קוטבי לחברת השוק שבתוכה אנו חיים, ובפרט למציאות התחרותית היומיומית של שוק העבודה. אך כאן בדיוק נעוץ ההיבט הצורם. אנו חיים במציאות…

Read More Read More

אדום זה פאסה (ביחד עם גילי גופר) (התפרסם באתר וואלה, ב-3.5.2004)

אדום זה פאסה (ביחד עם גילי גופר) (התפרסם באתר וואלה, ב-3.5.2004)

עופר סיטבון וגילי גופר רואים ב-1 במאי סמל למאבק פוליטי, ואנחנו הרי מעדיפים למות מרעב ולא להתעסק בפוליטיקה "טוב, לא יותר מ-500 מילים על ה-1 במאי", נכנעה העורכת לאחר מאבק קשה, "אבל שלא יהיה כבד מדי וגם בלי להטיף". בסוף היא גם דחתה אותנו ביום אחד, נוכח קדושת המשאל. קשה, קשה לנסות לדבר עם הישראלים על 1 במאי, שצויין בקול דממה דקה ביום שבת האחרון. מיד אתה נחשד כטרחן, כזקן, כ"לא כיפי". אבל דווקא ידיעה קטנה, זניחה כמעט, שפורסמה גם…

Read More Read More

בהזדמנות: בית סוהר קומפלט (התפרסם באתר וואלה ב-13.1.2004)

בהזדמנות: בית סוהר קומפלט (התפרסם באתר וואלה ב-13.1.2004)

לחברי ממשלת ישראל הנוכחית עניינים שונים עם החוק ומערכת המשפט. אולי בגלל זה הם נחושים כל כך בדעתם לקדם הצעת חוק מרחיקת לכת, הנוגעת להפרטת בתי הסוהר בישראל. אלא שההחלטה, כמו גם הדיונים שנערכים בנושא בימים אלו בוועדת הפנים בכנסת, לא זכו כמעט להתייחסות תקשורתית. אין זה מפתיע, אם זוכרים ש"לקוחות" ההפרטה הזו הם אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל – האסירים. על-פי הצעת החוק, יוקם בית סוהר בניהול פרטי מדרום לבאר שבע, בתפוסה של 800 אסירים. המודל שנבחר הוא המודל…

Read More Read More