Browsed by
תגית: הסדר הכבילה

ביהמ”ש העליון הפנים מהר את תוצאות הבחירות

ביהמ”ש העליון הפנים מהר את תוצאות הבחירות

לפני כ-4 שנים עתרו ארגוני זכויות האדם לבג"צ במטרה לבטל את הסדר העסקתם של מהגרי עבודה באופן המצמית אותם למעסיקיהם. בית המשפט קיבל את טענתם והורה למדינה לעצב אופן העסקה חדש ושונה במהותו תוך ששה חודשים. מדברי השופט חשין: "אכן, אין להימנע ממסקנה – מסקנה כואבת ומבישה – כי העובד הזר הפך צמית של מעסיקו; כי הסדר הכבילה על כל שלוחותיו סגר על העובד הזר סביב-סביב; כי הסדר הכבילה יצר מעין-עבדות בגירסה מודרנית. בהסדר הכבילה שהיא עצמה קבעה והשליטה, רצעה…

Read More Read More