Browsed by
תגית: ההפיכה המשטרית

מעבר לתהום (פורסם ב"עין השביעית" ב-8.2.2023)

מעבר לתהום (פורסם ב"עין השביעית" ב-8.2.2023)

גם אני משתתף בהפגנות המחאה נגד המהפכה המשטרית שמובילה ממשלת נתניהו. הן לא מסבות לי חדווה רבה, גם לאור ההומוגניות הגדולה בקרב המפגינים וגם לאור תמיכתי בביקורת החשובה שהשמיעו בשנים האחרונות פרופ' רות גביזון ז"ל ופרופ' מני מאוטנר יבדל"א על התנהלותו של בית המשפט העליון. לא ניתן להבין את שלל יוזמות הממשלה מבלי להתייחס במקביל לאובדן האמון של חלקים רחבים בציבור במערכת המשפטית ולאחריות שיש בעניין זה למחנה הליברלי – בעיקר לשיח הזכויות והמישפוט שהוא קידם, שהפכו במידה רבה את…

Read More Read More