Browsed by
תגית: גלובליזציה

New thinking for a world of new problems (Times of Israel, 23.11.15)

New thinking for a world of new problems (Times of Israel, 23.11.15)

The revelation that one of the terrorists involved in the horrific bombings in Paris entered Europe as an asylum seeker from Syria demonstrates, in a nutshell, the most important problems of our era. Rapid tectonic social changes, be they the disintegration of the Arab world, the influx of refugees into Europe or the ravages of Hurricane Katrina in New Orleans, require us to reexamine our core assumptions. We face immense crises: terrorism, climate change, poverty and social gaps, the ongoing…

Read More Read More

בין פאריס לדמשק (פייסבוק שחרית, 16.11.2015)

בין פאריס לדמשק (פייסבוק שחרית, 16.11.2015)

הגילויים על כך שאחד המעורבים בשרשרת הפיגועים המזעזעת בפאריס הגיע לצרפת כמבקש מקלט מסוריה ממחישה, בזעיר אנפין, את הבעיות הגדולות של זמננו: הטרור, משבר הפליטים, משבר האקלים (בעוד שבועיים תתכנס בפאריס, דווקא שם, דווקא עכשיו, ועידה מכרעת למאבק בשינויי האקלים), וההתחמקות התאגידית מתשלומי מס. בכל המקרים מדובר בבעיות חוצות גבולות, שמחייבות שיתופי פעולה בין-מדינתיים, ובעיקר הבנה והפנמה עד כמה מוגבל הניסיון לטפל בבעיה אחת מבלי לראות את הקשר בין כלל הבעיות, ותוך התעלמות מהתלות ההדדית הקושרת בינינו, היום יותר מתמיד….

Read More Read More

בין הפרטי לאוניברסלי (פייסבוק שחרית, 12.9.2015)

בין הפרטי לאוניברסלי (פייסבוק שחרית, 12.9.2015)

כמו חגים אחרים, גם חג הסוכות מגלם את המתח הפורה הקיים ביהדות בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, בין הדאגה לעצמנו ולבני עמנו לבין האמפתיה כלפי הזולת, הזר השונה מאיתנו. כך, מנהג האושפיזין שבו אנו מצווים לפתוח את שערינו בפני אורחים נתפס בדרך-כלל כמופנה פנימה – לאירוח של בני כל קבוצות העם, אך אין ספק שניתן להקיש ממנו – גם לאור מצוות וסיפורים (אברהם אבינו והמלאכים, למשל) אחרים – על חשיבותו המרכזית של אתוס הכנסת האורחים כולם, לרבות גרים ופליטים. באופן דומה, אפשר…

Read More Read More

קידום השלום ינמיך את להבות החרם (פורסם ב-26.7.2015, The Marker)

קידום השלום ינמיך את להבות החרם (פורסם ב-26.7.2015, The Marker)

הדיון הציבורי שהתעורר בשבועות האחרונים בשאלת החרם על ישראל, הוא חלק מסוגיה מדינית וכלכלית אסטרטגית, שעשויה ללוות אותנו לא מעט בשנים הקרובות. בדומה לתחומים אחרים, גם בעניין זה קיימת נטייה לבחון את הדברים אך ורק בעיניים ישראליות, מבלי לראות את התמונה הרחבה שאנחנו רק חלק ממנה. אין ספק, חלק מיוזמי החרם מחזיקים בעמדות אנטי־ישראליות, ולעתים אף אנטישמיות. עם זאת, כדי להבין את תופעת החרם הכלכלי וכיצד להתמודד עמה, חשוב להכיר את ההקשר הרחב יותר של השינוי בציפיות החברתיות מתאגידים ואת…

Read More Read More

מגנה כרטה נגד פייסבוק (ביחד עם איל עופר) (פורסם ב"הארץ", 3.2.15)

מגנה כרטה נגד פייסבוק (ביחד עם איל עופר) (פורסם ב"הארץ", 3.2.15)

לפני כשבועיים קרא הנשיא ברק אובמה, במסיבת עיתונאים לצד ראש ממשלת בריטניה דייוויד קמרון, לאפשר לגופי הביטחון לפרוץ את ההצפנה במכשירים סלולריים. לדבריו, אסור שגופים אלו "יינעלו" מחוץ למכשירים סלולריים ואפליקציות המסרים במקרים של חשד לפעילות טרור. זוהי עמדה נדירה, ולא פלא שלא זכתה לכיסוי נרחב: מול אובמה עומדות ענקיות הטכנולוגיה, אפל, גוגל, פייסבוק ודומותיהן, המתנגדות בתוקף. אובמה אמנם הביע תקווה שגם החברות מעמק הסיליקון מעוניינות לפתור את בעיית הטרור משום שהן "פטריוטיות". אולם בינתיים, החברות ש"נכוו" מגילוייו של אדוארד…

Read More Read More

דמוקרטיה היא מעשה קולקטיבי ולא אינדיבידואלי (התפרסם ב"העוקץ", 15.6.14)

דמוקרטיה היא מעשה קולקטיבי ולא אינדיבידואלי (התפרסם ב"העוקץ", 15.6.14)

בקרב השמאל הליברלי הישראלי רווח בשנים האחרונות הלך-רוח המבטא יאוש מהניסיון להשפיע על החברה הישראלית, וקושי להביע סולידריות והזדהות עם סמלים קולקטיביים. יש לכך דוגמאות למכביר, ובעיקר בעמוד הדעות של "הארץ". רק לאחרונה, למשל, קרא קרלו שטרנגר ("ישראל מתפרקת", "הארץ" 8.3; "איך נהנה מכספי המסים שלנו", הארץ", 29.3) לנטוש את "הפנטזיה" בדבר אתוס משותף בין קבוצות האוכלוסיה השונות בישראל; רוגל אלפר הגדיר את גביית המסים כ"פשע חברתי" ולא כבסיס לאמנה חברתית ("לא רוצה לשלם מסים", "הארץ 23.3); ונעמי דרום הסבירה…

Read More Read More

סדר עולמי חדש (התפרסם ב-19.4.2009 ב-YNET)

סדר עולמי חדש (התפרסם ב-19.4.2009 ב-YNET)

פסגת ה-G-20 שנערכה בלונדון לאחרונה ננעלה בהצהרתו של ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, לפיה "סדר עולמי חדש" עומד בפתח. דברים אלו אישררו את ההכרה שלפיה אנו חיים בעידן של שינויים טקטוניים במבנה הכוח של הכלכלה העולמית. אף כי קשה עדיין לדעת את תצורתו הסופית של הסדר הכלכלי החדש, דומה כי ניתן להתחיל ולשרטט כמה ממאפייניו המתרקמים. סופו של העידן החד-מעצמתי ראשית, סופו של העידן החד-מעצמתי. קריסתה של וול-סטריט; החלשותו של הדולר; והחובות העצומים של ארה"ב מצביעים כולם על כך שההגמוניה…

Read More Read More

סחר חופשי – התנערות האליטות מסולידריות (הארץ – The Marker 17.1.2006)

סחר חופשי – התנערות האליטות מסולידריות (הארץ – The Marker 17.1.2006)

גד סואן עושה לעצמו מלאכה קלה. במאמרו "פותחים רגליים לייבוא – בצדק" הוא מבקר את הצעתה של שלי יחימוביץ להטיל מכסי מגן ולהגן על התעשיה המקומית מפני ייבוא בלתי מבוקר, ומעלה על נס את מדיניות החשיפה לייבוא של המשק הישראלי. אלא שהדברים אינה כה פשוטים.בכלכלה הגלובלית של ימינו, הויכוח כבר אינו בין תומכי הסחר החופשי הנאורים לבין מתנגדיו החשוכים, והצגת הדברים בדרך זו כאילו נלקחה מן המאה ה-19, אז האמינו עדיין בעולם תיאורטי דמיוני של תחרות מושלמת. הויכוח העכשווי איננו…

Read More Read More

פיקוח פרלמנטרי על הסכמי הסחר של ישראל

פיקוח פרלמנטרי על הסכמי הסחר של ישראל

לפני שבועות אחדים, הגישה קבוצת חברי-כנסת, מכל קצוות הקשת הפוליטית, הצעת חוק המבקשת להטיל פיקוח פרלמנטרי על הסכמי סחר שעליהם חותמת ישראל במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO). על-פי ההצעה, תהא הממשלה מחוייבת להביא את ההסכמים לאישור הכנסת. בתגובה, הביע משרד התמ"ת את התנגדותו להצעת החוק בנימוק שהדבר "מפר את עקרון הפרדת הרשויות" (הארץ, 22.11.05). כדי להבין את מופרכותה של עמדה זו כדאי להבין תחילה במה דברים אמורים: בשנת 1994 נחתם במסגרת ארגון הסחר העולמי הסכם גאט"ס – ההסכם בדבר סחר…

Read More Read More