Browsed by
תגית: ארץ אחרת

הגברים ההולכים לזונות – ראיון עם עו”ד נעמי לבנקרון (התפרסם ב’ארץ אחרת’, גליון 38, פברואר-מארס 2007)

הגברים ההולכים לזונות – ראיון עם עו”ד נעמי לבנקרון (התפרסם ב’ארץ אחרת’, גליון 38, פברואר-מארס 2007)

מעת לעת נהגה המשטרה, יחד עם מס הכנסה, לפשוט על מכוני ליווי ובתי בושת בתל-אביב ולהחרים משם את הכסף שהצטבר בקופות. ישבו בעלי המכונים על המדוכה ולבסוף מצאו פתרון לבעיה: הלקוח יקנה כרטיסיה במחיר מוזל, ובכל ביקור ינקבו לו בקופה, כמו באוטובוס. כך ייהנו הלקוחות מהנחה במחיר, והסוחרים יבטיחו את נאמנות הלקוחות, ובעיקר יגנו על הכנסותיהם מפני הידיים הארוכות של מס הכנסה. "כרטיסיה כזו היא פטנט ישראלי ייחודי", מספרת עו"ד נעמי לבנקרון, היועצת המשפטית של ארגון "מוקד סיוע לעובדים זרים"…

Read More Read More

שקיעתה של הריבונות – 5 הערות על גאידמאק (התפרסם בגליון 36 של “ארץ אחרת”, אוקטובר-נובמבר 2006)

שקיעתה של הריבונות – 5 הערות על גאידמאק (התפרסם בגליון 36 של “ארץ אחרת”, אוקטובר-נובמבר 2006)

  כריזמה. הסוציולוג הנודע מקס ובר גרס כי בניגוד לחברה המסורתית, שבה נשענה סמכות המנהיג על אמונה בקדושתו ובטובו וכן על הנאמנות לו, בחברה המודרנית יש שני טיפוסי מנהיגות עיקריים: כריזמטית ורציונלית. המנהיגות הכריזמטית מבוססת על מחויבות רגשית ובלתי מעורערת כלפי המנהיג, אישיותו ותכונותיו, מתוך הפגנת בוז לכללים ולתקדימים. מנגד, המנהיגות הרציונלית נשענת על האמונה בעליונות החוק ובסמכות שמקורה הוא מערכת עקרונות ולא אדם מסוים. בניגוד למנהיג הכריזמטי, שחסידיו נוהים אחריו, למנהיג הרציונלי יש מנגנון ביורוקרטי המסייע לו לממש את…

Read More Read More

על הפרת האמנה שבין המדינה לאזרח (התפרסם בגליון 33 של ‘ארץ אחרת’, אפריל-מאי 2006)

על הפרת האמנה שבין המדינה לאזרח (התפרסם בגליון 33 של ‘ארץ אחרת’, אפריל-מאי 2006)

  "אנחנו אופטימיים מאוד ביחס לפוטנציאל הצמיחה של העסק הזה. כיום ישנו בארצות-הברית מספר מצומצם יותר מבעבר של צעירים בגיל הפשיעה שבין 14 ל-21. [אבל] במהלך 15 השנים הקרובות… יהיה גידול עצום בעבריינות הנוער, שהחברה תצטרך לתת לו תשובה. [כמו כן,] כשהמיתון הכלכלי גובר האבטלה גואה, והסטטיסטיקה מלמדת שבתקופות שבהן בני-האדם דואגים לעתידם הכלכלי, אחוזי הפשיעה עולים. הביקוש בשוק קיים" (פול דוסט, דובר איגוד בתי-הסוהר הפרטיים, בתשובה על השאלה בדבר עתידם של בתי-הסוהר הפרטיים; ראיון רדיו ל-(BBC, 8.4.2003. בית-סוהר אינו…

Read More Read More