Browsed by
תגית: אהבת ישראל

מהי המשמעות של ט' באב לחיים בישראל 2015? (פייסבוק שחרית, 24.7.2015)

מהי המשמעות של ט' באב לחיים בישראל 2015? (פייסבוק שחרית, 24.7.2015)

המתח בין הזהות הפרטיקולרית לתבונה האוניברסלית, בין נאמנות לשבט לבין נאמנות לאנושות – עובר כחוט השני בהגות היהודית. ד"ר מיכה גודמן הראה באופן מרתק בספריו כיצד ניתן למצוא את כפל הפנים הזה שמלווה את היהדות מזה דורי דורות בכתביהם של הרמב"ם ושל רבי יהודה הלוי. ודוק: אין כאן סתירה שצריך לפתור כי אם שניות שכדאי ללמוד לחיות עמה, שכן כפל הפנים הזה קיים בכל אחד מאיתנו – דאגה לעצמנו לעומת דאגה לזולת, סולידריות (כלפי פנים) לעומת אמפתיה (כלפי חוץ). כדאי…

Read More Read More