Browsed by
חודש: ינואר 2023

חברה צודקת יותר עוברת דרך מערכת מיסוי יעילה והוגנת (התפרסם באסופה "זמן לסיעור מוחות" של קרן אייס"ף, ינואר 2023)

חברה צודקת יותר עוברת דרך מערכת מיסוי יעילה והוגנת (התפרסם באסופה "זמן לסיעור מוחות" של קרן אייס"ף, ינואר 2023)

המדינה הדמוקרטית המודרנית אינה יכולה להתקיים ללא מערכת מס מפותחת. במילותיו של השופט האמריקני אוליבר ונדל הולמס, "מיסוי הוא מחיר הציוויליזציה". אכן, המס הוא הדם הזורם בעורקי האמנה החברתית שבין המדינה לאזרח, והוא המאפשר את קיומם של שירותים חיוניים רבים: אכיפת החוק, חינוך נגיש, מערכת בריאות יעילה, תחבורה ציבורית מפותחת וסיוע לעסקים קטנים. שירותים אלה, שהשוק החופשי אינו מסוגל לספק, מרחיבים את מעמד הביניים ומזמנים לפרטיו תעסוקה ופנאי ליטול חלק בחיים הדמוקרטיים (להבדיל מפרטים החיים בעוני, העסוקים מדי בטרדות היום־יום)….

Read More Read More