Browsed by
חודש: ספטמבר 2015

בין הפרטי לאוניברסלי (פייסבוק שחרית, 12.9.2015)

בין הפרטי לאוניברסלי (פייסבוק שחרית, 12.9.2015)

כמו חגים אחרים, גם חג הסוכות מגלם את המתח הפורה הקיים ביהדות בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, בין הדאגה לעצמנו ולבני עמנו לבין האמפתיה כלפי הזולת, הזר השונה מאיתנו. כך, מנהג האושפיזין שבו אנו מצווים לפתוח את שערינו בפני אורחים נתפס בדרך-כלל כמופנה פנימה – לאירוח של בני כל קבוצות העם, אך אין ספק שניתן להקיש ממנו – גם לאור מצוות וסיפורים (אברהם אבינו והמלאכים, למשל) אחרים – על חשיבותו המרכזית של אתוס הכנסת האורחים כולם, לרבות גרים ופליטים. באופן דומה, אפשר…

Read More Read More

שיעור חברה (פייסבוק שחרית, 1.9.2015)

שיעור חברה (פייסבוק שחרית, 1.9.2015)

מכירים את חנה ליפשיץ? לא? חבל. כי היא אחד הא/נשים המשפיעים ביותר על חינוך הילדים שלנו. ליפשיץ היא מנכ"לית חברת מרמנת, חברה עסקית הנותנת למשרד החינוך מדי שנה שירותים בשווי מאות מליוני שקלים: נסיעות לפולין, השאלת ספרי לימוד, הכשרת מנהלים, בדיקת בחינות בגרות, מרכזי העשרה למחוננים, פיתוח תהליכים פדגוגיים… You name it. ומרמנת לא לבד. על-פי הערכות, משרד החינוך מזרים מדי שנה לגופים פרטיים – חברות, עמותות, קרנות – לא פחות מ-11 מיליארד ש"ח, כרבע מתקציבו. איפה הבעיה? לרבים מהארגונים…

Read More Read More