Browsed by
חודש: דצמבר 2014

על פרשת "ישראל ביתנו" (פייסבוק שחרית, 25.12.2014)

על פרשת "ישראל ביתנו" (פייסבוק שחרית, 25.12.2014)

מה ניתן ללמוד מפרשת "ישראל ביתנו" מלבד תחושת הקבס הציבורית ש"כולם מושחתים"? לפחות שני דברים: 1. תהליכי ההפרטה של השירות הציבורי נושאים בחובם פוטנציאל הרסני – לא רק בגלל אובדן "הזכרון המוסדי" של השירות והגברת התלות בגופים פרטיים אלא גם ובעיקר בגלל ריבוי המכרזים וההתקשרויות עם עמותות ותאגידים שמרחיבים את הפתחים שדרכם מחלחלת השחיתות. 2. התפשטות השחיתות מרסקת את האמון החברתי שעומד בבסיס המדינה המודרנית – הוא מה שגורם לנו לשלם מיסים והוא זה שמאפשר סולידריות בין קבוצות חברתיות שונות….

Read More Read More

ושוב הולכים לבחירות (פייסבוק שחרית, 10.12.2014)

ושוב הולכים לבחירות (פייסבוק שחרית, 10.12.2014)

אז שוב הולכים לבחירות. אפשר לבכות על שני המיליארדים המיותרים – עלות הבחירות – שנזרקים לפח בנון-שלנטיות מקוממת. אפשר לבכות את הרפורמה החשובה במערכת הבריאות שעלולה לרדת לטמיון. אפשר להתבונן בעיניים כלות בקטר ייצוא הגז שממשיך לדהור ולהעשיר (מאוד) את המעטים (מאוד) על חשבון הציבור הרחב. אפשר לקונן על קומבינות ההון-שלטון שנחשפות מכל עבר. אפשר להתייאש מחוליי השנאה הנשקפים אלינו במראה. אבל אפשר גם אחרת. לפני קצת יותר משלוש שנים יצאו מאות אלפי ישראלים וזעקו בקול גדול למען חברה מתוקנת…

Read More Read More