Browsed by
חודש: מאי 2014

(פוסט שחרית, 27.5.14)

(פוסט שחרית, 27.5.14)

הסוציולוג הגרמני אולריך בק, אחד ההוגים המשפיעים בדורנו, מציג בספר הזה טענה מרתקת: מרבית הבעיות האנושיות הדוחקות של זמננו – משבר האקלים, אי-השוויון העולמי, הגירה, טרור… – חוצות את הגבולות הלאומיים, והחיפוש אחר פתרונות ברמת המדינה והממשלה מוביל לחוסר מעש. המציאות בפתח המאה ה-21 היא קוסמופוליטית, ולכן עלינו "להחליף דיסקט": לאומיות היא מושג "זומבי" וההצמדות לו מונעת מאיתנו לדמיין – ולממש – נקודות מבט חלופיות, המתחייבות מן העידן הקוסמופוליטי. ב"חברת הסיכון העולמית" (עוד מושג של בק) שבה אנו חיים, ניתן…

Read More Read More