Browsed by
חודש: ספטמבר 2013

סולידריות: חיבורים מפתיעים בבחירות המקומיות (התפרסם ב-YNET, 30.9.13)

סולידריות: חיבורים מפתיעים בבחירות המקומיות (התפרסם ב-YNET, 30.9.13)

בשקט-בשקט, מתחת לרדאר, הבחירות המקומיות הקרבות מציפות אל פני השטח מגמות עומק שהתהוו בחברה הישראלית בשנים האחרונות. במובן עמוק, מדובר בהמשך לניצנים הרבים שהנצו במהלך המחאה החברתית של קיץ 2011, ובהתבגרות המתבטאת במעבר מן המחאה אל נטילת האחריות, מן הרחוב אל הפוליטיקה. בעשרות רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ – מירושלים ועד ח'ורה, מירוחם ועד טירת כרמל – התארגנויות חדשות מבקשות להשפיע על סדר היום המקומי מתוך הבנה שזוהי הזירה המרכזית שבה ניתן וראוי לקדם שינוי. על אף השוני בין ההתארגנויות,…

Read More Read More