Browsed by
חודש: מאי 2013

ייצוא הגז – הממשלה עם העם או נגדו? (התפרסם ב"העוקץ", 18.5.2013)

ייצוא הגז – הממשלה עם העם או נגדו? (התפרסם ב"העוקץ", 18.5.2013)

בפסק-דינה שאישר את חוק ששינסקי (בג"ץ 3734/11), כתבה שופטת בית המשפט העליון, מרים נאור, כך: משאב הנפט והגז הוא משאב ציבורי מוגבל ומתכלה. זהו ציטוט קצר, מעט המחזיק את המרובה. הבנתו מקפלת בתוכה את כל ההיבטים החשובים הדרושים כדי להבין מהו האינטרס הציבורי בסוגיית ייצוא הגז. להלן מדרש מבאר על הציטוט: "משאב ציבורי" הגז שהתגלה בחופי ישראל הוא חלק מ"נחלת הכלל" הישראלית. הבעלים שלו הם אזרחי ישראל. אכן, קיים חוק המסדיר את שאלת הגז, אך זהו חוק מיושן – חוק…

Read More Read More