Browsed by
חודש: אוגוסט 2011

סוף סוף יש אופק (פורסם ב-NRG, 16.8.2011)

סוף סוף יש אופק (פורסם ב-NRG, 16.8.2011)

המחאה החברתית המרגשת, המדהימה, שמתפשטת ברחבי הארץ במהלך השבועות האחרונים היא, בראש ובראשונה, ביטוי למצוקה קשה. מצוקה זו נובעת מן הפער הגדול והבלתי-נסבל שבין הנתונים המאקרו-כלכליים המציגים לנו השכם וערב משק משגשג, לבין מציאות החיים היומיומית של מיליוני אזרחים. השילוב בין יוקר מחיה בלתי-אפשרי לבין משכורות נמוכות מדי (70% מן העובדים משתכרים פחות מן השכר הממוצע במשק ורק 50% מהם בכלל מגיעים לסף הכנסה שממנו משלמים מס) הופך את חייהם של אזרחים רבים לחסרי אופק. רבים מבין צעירי ישראל מבינים…

Read More Read More