Browsed by
חודש: ספטמבר 2007

ניאו-ליברליזם והמקרה של אחות ביה”ס (ynet, 9.9.07)

ניאו-ליברליזם והמקרה של אחות ביה”ס (ynet, 9.9.07)

דחיית העתירה שהוגשה לבג"ץ נגד החלטת משרד החינוך לבטל את מוסד אחות בית הספר, ולהחליפה במערך ייעודי של מד"א, עברה ללא רעש ציבורי גדול. וחבל שכך. עופר סיטבון מסביר שאין די במאבק משפטי נגד מהלך ההפרטה – וכי הפיתרון הוא שינוי עמוק בתפיסה המעמידה מעל לכל את היעילות והחיסכון הכלכלי בשנים האחרונות, זהו דפוס מוכר במציאות החברתית-כלכלית הישראלית: הממשלה, מובלת בידי משרד האוצר, מקצצת בתקציבי שירות חברתי ו'מייבשת' אותו. קיצוץ זה איננו מצמצם את הביקוש לאותו שירות חיוני, ועל כן…

Read More Read More