Browsed by
חודש: מאי 2007

חברה, גיליון 31

חברה, גיליון 31

הבלוג – יומן הרשת – תפס בשנה האחרונה את מקומו כאתר מרכזי של כתיבה ביקורתית ואלטרנטיבית ברשת הישראלית. להלן מקבץ – למען האמת, מדגם צנוע – של בלוגים המצטיינים בכתיבה שהיא תמיד דעתנית ומחוייבת, ועל-פי-רוב גם סוציאל-דמוקרטית ורעננה: http://israblog.nana.co.il/blogread.asp?blog=248943 – הבלוג המשובח "לחץ חברתי" של העיתונאים המוכשרים יואב ריבק ( 'הארץ' ) ויאיר טרצ'יצקי ( 'מעריב' ) בוחן באופן ביקורתי, במסורת אתר 'העוקץ' החלוצי (ראו 'חברה', גליון 10), את האקטואליה החברתית והכלכלית. http://blog.tapuz.co.il/sdudi / – הבלוג של אודי מנור (…

Read More Read More