Browsed by
חודש: נובמבר 2006

פרטי: האם תיתכן אחריות חברתית של תאגידים? (כל העיר – 17.11.2006)

פרטי: האם תיתכן אחריות חברתית של תאגידים? (כל העיר – 17.11.2006)

כאשר עוצמתם של תאגידים גדולה מזו של מדינות, ואפילו פונקציות שלטוניות מופרטות לידיהם, יש לגבש כלים משפטיים שימנעו מהם לרמוס את זכויות האדם ולפגוע אנושות בסביבה בסרט הקנדי המצוין "התאגיד" עורכים יוצרי הסרט ניתוח פסיכולוגי למוסד התאגיד. מסקנת האבחנה היא שהתאגיד המודרני הוא פסיכופט, לא פחות. הסיבה: מדובר בגוף חסר עכבות מוסריות, שאך ורק הרצון למקסם את רווחיהם של בעלי המניות מניע אותו, והוא אף מרבה לגלגל על הציבור עלויות שונות של פעילותו (למשל, לייצר במפעל הגורם זיהום אוויר שעלותו…

Read More Read More

חברה, גליון 29

חברה, גליון 29

www.blacklabor.com – אתר 'עבודה שחורה' שהקימו איתי אשר ויוחאי עילם כבר זכה לפרסום בבלוגוספירה הישראלית, ואולם חשיבותו וייחודו מצדיקים גם מבט 'עכבישי'. בעידן פוליטיקת ההמונים המודרנית, הדמוקרטיה האתונאית של כיכר העיר אינה אופציה מעשית. הדמוקרטיה הייצוגית, על הריחוק והניכור שבין הבוחרים לבין נציגיהם בפרלמנט, היא על-כן כורח בל-יגונה. אלא שהדמוקרטיות המערביות מצויות במשבר עמוק וניכר לעין – אחוזי הצבעה נמוכים, העמקת קשרי ההון והשלטון והחלשות הפרלמנט הם הסימפטומים הבולטים של מצב זה, שהינו החלום הרטוב של ניאו-ליברלים הרואים בפוליטיקה מטרד…

Read More Read More