Browsed by
חודש: ספטמבר 2006

מתנת הפרידה של השופט ברק (העוקץ, 28.9.2006)

מתנת הפרידה של השופט ברק (העוקץ, 28.9.2006)

כמה ימים לאחר תום חגיגות הפרישה המתוקשרות של הנשיא אהרן ברק, התפרסם, בצנעה, פסק-דין שכתב ברק, אשר שופך, פעם נוספת, אור על השקפתו החברתית-כלכלית. הדיון נסב אודות עתירתו של בנק המזרחי כנגד סעיף בחוק יישום תוכנית ההתנתקות שלפיו הבנק אינו רשאי לגבות עמלה בגין פרעון מוקדם של משכנתא על בית מגורים שפונה בעקבות יישום ההתנתקות. לטענת הבנק, הסעיף פגע באופן לא מידתי בזכותו החוקתית לקניין. ביהמ"ש דחה בסופו של דבר את העתירה, ואולם הנשיא ברק שכתב את פסק-הדין (בהסכמת הנשיאה…

Read More Read More

חברה, גליון 28

חברה, גליון 28

http://www.mtzedek.org.il – נסראללה שם את העכביש על המפה בחודשים האחרונים, ולכן הרשה לעצמו המדור לצאת לחופשה קצרה. אך כעת, עם תום המלחמה, גם אנחנו חוזרים. והפעם, אתר של ארגון שכמעט ואינו זקוק לפרסום שתעניק לו תפוצתו הרחבה של 'חברה'. 'מעגלי צדק' הוקם בשנת 2004 על-ידי מספר פעילים חברתיים צעירים שמבקשים למצוא סינתזה בין יהדות לבין צדק חברתי. הם מתייחדים ממרבית הארגונים ה'יהודיים' האחרים בפעלתנות הנמרצת הנשקפת מכל פינה באתר החביב: מעורבות במאבקים חברתיים חשובים (סחר בנשים, עובדי קבלן…), מערכי פעילות…

Read More Read More