Browsed by
חודש: יוני 2006

על הפרת האמנה שבין המדינה לאזרח (התפרסם בגליון 33 של ‘ארץ אחרת’, אפריל-מאי 2006)

על הפרת האמנה שבין המדינה לאזרח (התפרסם בגליון 33 של ‘ארץ אחרת’, אפריל-מאי 2006)

  "אנחנו אופטימיים מאוד ביחס לפוטנציאל הצמיחה של העסק הזה. כיום ישנו בארצות-הברית מספר מצומצם יותר מבעבר של צעירים בגיל הפשיעה שבין 14 ל-21. [אבל] במהלך 15 השנים הקרובות… יהיה גידול עצום בעבריינות הנוער, שהחברה תצטרך לתת לו תשובה. [כמו כן,] כשהמיתון הכלכלי גובר האבטלה גואה, והסטטיסטיקה מלמדת שבתקופות שבהן בני-האדם דואגים לעתידם הכלכלי, אחוזי הפשיעה עולים. הביקוש בשוק קיים" (פול דוסט, דובר איגוד בתי-הסוהר הפרטיים, בתשובה על השאלה בדבר עתידם של בתי-הסוהר הפרטיים; ראיון רדיו ל-(BBC, 8.4.2003. בית-סוהר אינו…

Read More Read More