Browsed by
חודש: נובמבר 2005

חברה, גליון 23

חברה, גליון 23

http://www.kibbutz.org.il/shavim – עזרא דלומי, שותף פעיל ביסו"ד, הוא האבא של האתר החדש "שווים" (האמא היא הזרם השיתופי של התנועה הקיבוצית). אתר זה משמש כבמה רעיונית "בנושאים של שיתוף, סולידאריות, ערבות הדדית וחתירה לשוויון בין אנשים". בלי פירוטכניקה מפוארת, האתר הצנוע הזה עושה את העבודה: לצד מדורי חדשות ודעות, אפשר למצוא בו גם מדור להגות שיתופית, ובעיקר, גולת הכותרת, מדור סאטירה משעשע בשם "שמאלית קטנה" (הרכש החדש של עמיר פרץ, דנה אינטרנציונל, תחליף את שמעון פרס באינטרנציונל הסוציאליסטי). לא לקיבוצניקים בלבד….

Read More Read More