Browsed by
חודש: אוקטובר 2005

הפרטת בתי הסוהר

הפרטת בתי הסוהר

סוף-סוף בשורות מעט אופטימיות בסוגיה הכאובה של הפרטת בתי הסוהר (ראו 'חברה', גליון 12). תקציר הפרקים הקודמים: בעקבות לחצים של משרד האוצר, הכינו השב"ס והמשרד לבטחון פנים תכנית להפרטה מלאה של בתי הסוהר. על-פי התכנית, יוקם בית סוהר בניהול פרטי מלא (קרי – לא רק הפרטה של שרותי הקייטרינג והכביסה אלא גם של הפעלתן של סמכויות ענישה ומשמעת כלפי האסירים) מדרום לבאר שבע, בתפוסה של 800 אסירים. הצעת החוק הממשלתית נדונה באופן מזורז בוועדת הפנים של הכנסת, תוך דחייה כמעט…

Read More Read More