Browsed by
חודש: ספטמבר 2005

חברה, גליון 22

חברה, גליון 22

www.pyiut.org.il – והפעם, לאור המחסור באתרים חברתיים "משלנו", למשהו שונה לגמרי. "הפיוט הוא המפגש של גאון השירה עם גאון המוסיקה" כתב המשורר הצרפתי הנודע פול ואלרי. מכאן אפשר להבין מדוע האתר 'פיוט', בניהולו של הפייטן יאיר הראל, אשר הושק רק לאחרונה, הוא שכיית חמדה אמיתית בנופי הרשת הישראלית. ניתן למצוא בו מאגר של עשרות פיוטים, רובם במספר ביצועים (14 'לכה דודי', למשל). רוב הפיוטים מושרים בביצוע מקורי, מרגש לא פעם. ניתן לאתרם הן על-פי סדר אלפביתי והן על-פי סדר נושאי…

Read More Read More

"לבחור צד" – דברים בטקס סיום מוסמכים במשפטים באוניברסיטת תל-אביב (התפרסם ב’חברה’, גליון 22)

"לבחור צד" – דברים בטקס סיום מוסמכים במשפטים באוניברסיטת תל-אביב (התפרסם ב’חברה’, גליון 22)

ערב טוב, כשנתבקשתי לשאת כאן דברים, חזרתי לעבודת התיזה שכתבתי, שעוסקת במהגרי העבודה בישראל, אלו המכונים בדרך-כלל "עובדים זרים". התיזה מעלה אמנם שאלות תיאורטיות כמו ההקשר הגלובלי של הגירת עובדים מן העולם השלישי אל המערב, והשחיקה שגורמת תופעה זו לתפיסת האזרחות המדינתית, אך מצאתי כי הנושאים בהם עסקתי רלוונטיים גם באופן מעשי ויומיומי לכל אחד מאיתנו. המציאות הקשה והאכזרית אליה חשופים מהגרי העבודה בישראל ידועה, פחות או יותר, גם לקורא העיתונים הממוצע, ואין צורך להכביר מילים במעמד חגיגי זה. בז'רגון…

Read More Read More