Browsed by
חודש: מאי 2005

זה הכל כסף והגיע הזמן שתבינו את זה

זה הכל כסף והגיע הזמן שתבינו את זה

בשבוע שעבר פוטר חבר שלי מעיתון "העיר". לא, הוא לא עשה שם בעיות. הוא גם לא היה מהעצלנים. להיפך: הוא בחור חברותי מאוד, ובעיקר כתב מגזין בולט, שכתבותיו זכו באופן תדיר להופיע בעמוד השער של העיתון. לא, הוא פוטר – ביחד עם עוד מחצית מהכתבים והעורכים בעיתון – במסגרת המשך מימוש חזונו של עמוס שוקן. זה התחיל בשנת 1984 עם הקמת "חדשות" ז"ל, שהעסיק, באופן תקדימי ולאחר מאבק קשה, את כל העיתונאים בחוזים אישיים. "חדשות" היה, במובן זה – כמו…

Read More Read More

חברה, גליון 19

חברה, גליון 19

http://benyehuda.org/ – על-פי החוק, כל יצירה שמחברה מת לפני יותר מ-70 שנה אינה מוגנת יותר בזכויות יוצרים, והיא עוברת לרשות הציבור הרחב. אסף ברטוב, צעיר נמרץ ובעל חזון, החליט לעשות מעשה, והקים בשנת 1999 אתר שמטרתו היא להעלות לרשת את "נכסי הספרות העברית". השיטוט באתר מאפשר לדלג בקלילות, חינם אין כסף (ההתחייבות החגיגית המתנוססת באתר הינה ש"לעולם לא יידרש תשלום תמורת השימוש במאגר, ולא תוצגנה פרסומות בדפי האתר". אמן כן יהי רצון), בין מרבית יצירותיהם של ביאליק וברנר ואבן גבירול…

Read More Read More