Browsed by
חודש: מרץ 2005

אלטרנטיבות סקנדינביות

אלטרנטיבות סקנדינביות

שיחה טיפוסיות שינהל איש השמאל החברתי אודות "המצב" תסתיים בדרך-כלל, כאשר בן-השיח הינו אדם הגון, באמירה מסוג: "אתה צודק, זה באמת לא בסדר, אבל מה האלטרנטיבה שלכם?" אז יופרחו לחלל האוויר מונחים כמו "סולידריות", "תכנון כלכלי", "עבודה מאורגנת" ו"שירות ציבורי חזק". כשילחץ יותר לקיר תיאמר בקול רם המילה המפורשת: "סקנדינביה". מספר מאמרים שהופיעו ברשת באחרונה מאפשרים לפרוט את האופציה הסקנדינבית לקצת יותר פרטים. דנמרק, למשל. בשנת 1993, האבטלה בדנמרק עמדה על 11%. החל משנת 2000 היא עומדת על כ-5%. גם…

Read More Read More

אתה לא תגיד נגיד!! נגיד חדש לישראל (חברה, גליון 18)

אתה לא תגיד נגיד!! נגיד חדש לישראל (חברה, גליון 18)

סיומו של פסטיבל סטנלי פישר הוא הזדמנות טובה לכמה הערות: בראש ובראשונה, ההתנהגות הפרובינציאלית והמביכה ( כפי שציין בצדק יוסי דהאן ב'העוקץ' ) של להקת המעודדות של העיתונות הכלכלית הישראלית, ובראשם של אנשי דב הפנדה ('הארץ כלכלה'), הבליטה שוב – למי שהיה זקוק לתזכורת נוספת לאחר 17 גליונות של 'חברה' – את קוצר-היריעה של השיח הכלכלי בישראל. הביקורתיות הארסית של 'כלב השמירה של הדמוקרטיה', שמתפרצת בכל פעם שמתגלה מקווה לא מתוקצב או סגן ראש מועצה עם וולבו, הופכת לדממה כמעט…

Read More Read More

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 8: התחרות הרעה מגרשת את התחרות הטובה

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 8: התחרות הרעה מגרשת את התחרות הטובה

כתב: ז'אק ז'נראו  תרגום: עופר סיטבון | עיבוד: גילי גופר ועופר סיטבון המאמר המופיע כאן הוא עיבוד מקוצר למאמרו של פרופ' ז'אק ז'נראו (Jacques Genereux), מן המכון ללימודים פוליטיים בפאריס, שהתפרסם בכתב העת הצרפתי 'אלטרנטיבות כלכליות' (Alternatives Economiques) במאי 2002. בסדרת מאמרים מוצגת בכתב-עת זה ביקורת על הנחות מקובלות בתיאוריה הכלכלית הליבראלית. ככתוב בדברי המבוא לסידרה כולה: "דומה שההתיחסות הגוברת ל'חוקי הכלכלה' בדיון הציבורי משמשת כמעט באופן בלעדי לשם קידומן של כמה דוגמות של המחשבה הליברלית. אופן ההצגה הפשטני של…

Read More Read More

חברה, גליון 18

חברה, גליון 18

http://www.sviva.net – באופן לא מפתיע, האתר של ארגון הגג המאגד 80 ארגונים סביבתיים בישראל, מעוטר בגוונים רבים של ירוק. ואולם, תמו הימים שבהם הפעולה הירוקה זוהתה אך ורק עם הגנה על השפירית והחמציצית, תפיסה שאיפשרה לשטרסלרים לחמוק מדיון בהשלכות החברתיות והסביבתיות ההרסניות של הניאו-ליברליזם. האתר משקף את המהפך המתמשך והמבורך שעברה המחשבה הסביבתית בישראל – מ"צרכנות" ל"אזרחות" [ראו מאמרו של אריה ונגר ב'חברה' מס' 13], אל ההכרה שצדק סביבתי [שמוגדר באתר כמצב שבו כל אדם, ללא קשר למוצאו, תרבותו או…

Read More Read More