Browsed by
חודש: דצמבר 2004

בית המשפט הניאו-ליברלי [2]

בית המשפט הניאו-ליברלי [2]

  בשבוע שעבר ניתן בבית המשפט העליון פסק-דין חשוב מאוד בעניינו של שמעון ( "הלכה לי המדינה" ) שבס, שבו נקבע היקף התפרסותה של עבירת הפרת האמונים, ונקבעו מבחנים נורמטיביים שיסייעו, יש לקוות, לפרקליטות ולבתי המשפט לפעול באומץ למיגורה של השחיתות השלטונית הקשה הפושה במקומותינו. אחרי אינספור זיכויים של אישי ציבור ( דיניץ, שטרית, גנות… ) בשל חוסר יכולת להוכיח את מודעותם לפליליות שבמעשיהם – לאישי ציבור הרי אף פעם "אין זמן" לבדוק את חשבון הבנק שלהם, והם "לא מפנימים"…

Read More Read More