Browsed by
חודש: נובמבר 2004

כמו באמריקה [2] ?

כמו באמריקה [2] ?

ובכן, דאבליו ניצח. השאלה הבלתי-נמנעת – האם זה טוב ליהודים – אכן עלתה מיד לסדר היום ודווח אף על פרצי שמחה מכיוון לשכת ראש הממשלה. הדיווח העיתונאי אצלנו התמקד כצפוי בשאלות המדיניות-בטחוניות – פלסטין או איראן. אדם קרוב אצל עצמו, כמובן, אך במקרה זה, נקודת העיוורון – היעדרו של דיון בהשלכות החברתיות-כלכליות של הבחירות בארה"ב – בולטת במיוחד: בשיח הציבורי בישראל, השאלות הכלכליות נתפסות כ"מקצועיות" והדיון בהן רווי באכסיומות כלליות אודות משק חופשי וצדק חברתי [למי שזוכר את הג'ינגל הבלתי-נשכח…

Read More Read More

יסודות מעורערים – תקציב 2005 והכלכלנים (חברה, גליון 16)

יסודות מעורערים – תקציב 2005 והכלכלנים (חברה, גליון 16)

בצד ביקורת נקודתית נוקבת וחיונית כנגד 'גזירות' התקציב השונות, צריך לנסות ולערער את הנחות היסוד שעליהן מבוסס התקציב. תפקידם של הפעילים החברתיים הוא לנסות ולהראות כיצד קורסים הבניינים הכלכליים שבונה האוצר, על-פי הנחות היסוד שלהם עצמם. הצעת התקציב לשנת 2005 היא הזדמנות מצוינת לאמץ את הרעיונות שעלו במאמרו המבריק והמפוכח של אריה קרמפף 'התנועות החברתיות והכלכלנים' ('חברה', גיליון 15). קרמפף מציע, בעקבות הסוציולוג הצרפתי, פייר בורדייה – לכונן ברית, מוגבלת באופיה, בין תנועות חברתיות לבין כלכלנים 'ממסדיים'. זאת, מתוך הבנה…

Read More Read More

חברה, גליון 16

חברה, גליון 16

http://www.nivheret.org.il – תכנית נבחר"ת – נוער בונה חברה אחרת – עוסקת בחינוך תלמידים לצדק חברתי באמצעות שילוב של לימוד עיוני ועשייה קהילתית (ראו חברה גיליון מס' 3). היא בוודאי עוד תזכה בפרסים מוצדקים. עד אז, אפשר להנות מן האתר שאליו הועלו כל מערכי השיעור העוסקים במגוון נושאים – החל ממעלות הצדקה של הרמב"ם דרך הצגת הדימויים הנשיים בפרסומות וכלה בשירי מחאה אקטואליים של "הדג נחש". המערכים עצמם כתובים בצורה מקורית, בנויים היטב ותמיד מגרים למחשבה. עוד ניתן למצוא באתר אוסף…

Read More Read More