Browsed by
חודש: אוקטובר 2004

כמו באמריקה?

כמו באמריקה?

הבחירות הקרבות בארה"ב הן הזדמנות טובה לסכם את תקופת כהונתו של "דאבליו" – הנשיא ג'ורג' בוש. הואיל ובמקומותינו – בפוליטיקה כמו בפרסומות לשואבי אבק – נהוג להתייחס לתווית "כמו באמריקה" כאל קלף מנצח (השבוע אף התברר שכל העולם נגד בוש – חוץ מישראל) כדאי לבחון קצת יותר מקרוב את הנתונים הכלכליים של שנות בוש. כתבת השער של גליון אוקטובר של כתב העת הצרפתי Alternatives Economiques עוסקת ב"סופו של החלום האמריקאי". הנתונים המובאים בכתבה פשוט מבהילים, על-פי כל פרמטר אפשרי: צמיחת…

Read More Read More

בין זכויות לרטוריקה של זכויות

בין זכויות לרטוריקה של זכויות

כתב העת הפרוגרסיבי המצויין, The American Prospect, מקדיש גליון מיוחד המתמקד בעניין זכויות האדם ואמריקה, או, ליתר דיוק, הפער הבלתי-נסבל בין רטוריקת זכויות האדם האמריקאית המופנית כלפי העולם לבין המקרים הרבים בפרקטיקה שבהם היא סוטה מכך – החל בעינויים בכלא אבו גראיב דרך היחס האמריקאי לזרים ועד להתנגדותה להקמת בית הדין הפלילי הבינלאומי. מאמר המבוא של רוברט קוטנר, עורכו של כתב העת, עומד על הסטנדרט הכפול ביחסה של ארה"ב לאמנות הבינלאומיות – בניגוד לסירוב העקבי לאשרר את האמנות הבינלאומיות לזכויות…

Read More Read More