Browsed by
חודש: ספטמבר 2004

בית המשפט הניאו-ליברלי

בית המשפט הניאו-ליברלי

לפני כ-10 ימים דחה בג"ץ עתירה שביקשה לקבוע שהקיצוץ בקצבאות הזיקנה ב"תכנית החירום הכלכלית" משנת 2002 (טחנות הצדק וגו') איננו חוקתי ועל-כן יש לבטלו. לטענת העותרים, העמדת קצבת הזקנה על 1069 ₪ במקום 1148 ₪ פגעה בזכותם של זכאי קצבת הזקנה לכבוד, לקניין ולביטחון סוציאלי, המוגנות על-ידי חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. התוצאה איננה מפתיעה, כמובן: התערבותו של בג"ץ בחקיקה של הכנסת היא נדירה ביותר, והסיכוי כי הדבר יקרה דווקא ביחס לפגיעה בזכויות "חברתיות" – שנתפסות כ"נחותות" יותר בשיח הזכויות הליבראלי…

Read More Read More

על אחריות חברתית של תאגידים

על אחריות חברתית של תאגידים

בעולם שבו 51 מבין 100 הכלכלות הגדולות הן תאגידים, שאלת אחריותם החברתית של אותם תאגידים הולכת ותופסת מקום חשוב בדיון הציבורי. הגופים הללו מרכזים בידיהם כוח כלכלי  – ועל-כן גם פוליטי  – עצום, ואולם הם נתפסים, על-פי החלוקה הליברלית הקלאסית, כ"גופים פרטיים", וככאלה הם אינם כפופים, לכאורה, לנורמות ציבוריות שכן, כפי שנהוג לומר במקומותינו – בעיקר בביצת טייקוני הכדורגל שלנו (לוני, יענקל'ה, מושיק, הלוזונים ושאר החברים) – "הם מביאים כסף מהבית". אבל העניין הוא, כמובן, לא כל-כך פשוט: התאגידים הגדולים,…

Read More Read More

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 7: יעילות זה לא הכל

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 7: יעילות זה לא הכל

כתב: ז'אק ז'נראו  תרגום: עופר סיטבון | עיבוד: גילי גופר ועופר סיטבון המאמר המופיע כאן הוא עיבוד מקוצר למאמרו של פרופ' ז'אק ז'נראו (Jacques Genereux), מן המכון ללימודים פוליטיים בפאריס, שהתפרסם בכתב העת הצרפתי 'אלטרנטיבות כלכליות' (Alternatives Economiques) במאי 2002. בסדרת מאמרים מוצגת בכתב-עת זה ביקורת על הנחות מקובלות בתיאוריה הכלכלית הליבראלית. ככתוב בדברי המבוא לסידרה כולה: "דומה שההתיחסות הגוברת ל'חוקי הכלכלה' בדיון הציבורי משמשת כמעט באופן בלעדי לשם קידומן של כמה דוגמות של המחשבה הליברלית. אופן ההצגה הפשטני של…

Read More Read More

חברה, גליון 15

חברה, גליון 15

http://www.mof.gov.il/budget2005/bud2005.pdf – הפעם, גם לאור מחסור באתרים עבריים רלוונטיים (הציבור מוזמן להציע), כמה מלים על המופע השנתי של אגף התקציבים: נתניהו בטלוויזיה זה נהדר, אבל הדבר האמיתי הוא התיאור הדמגוגי של תקציב המדינה באתר משרד האוצר (כאשר רוחו (ואף ניסוחיו) של נתניהו שורים על כל פסקה). כך מסתבר שתקציב השנה מופנה ל"חיזוק חברתי" (לכן מקצצים שוב בקצבאות, מייקרים את המים ואת התחבורה הציבורית, משפרים את 'גמישות שוק העבודה' באמצעות הפיכת עובדי חברות כ"א לעבדים מודרניים ומוסיפים רק 40 מיליון ₪…

Read More Read More