Browsed by
חודש: יולי 2004

חברה, גליון 14

חברה, גליון 14

http://www.agenda.org.il – בעולם התדמיות שבו אנו חיים, קשה להפריז בחשיבות המאבק על דעת הקהל. המדיה התקשורתית שנתפסת, בצדק, כגוף המשועבד לאינטרסים פוליטיים או כלכליים (לתקשורת אלטרנטיבית אוטופית ראו מאמרו של אודי מנור בגליון מס' 11), היא בכל זאת זירה מרכזית בכל ניסיון מודרני לשינוי חברתי-פוליטי. עבודת יחסי הציבור היא, אם כן, הכרח בל-יגונה. בהקשר זה, משמח לגלות שלא כל היחצ"נים עשויים עור אחד. ה'מרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית' מבקש לפעול לשינוי חברתי ומחשבתי בכלי התקשורת בישראל כדי לשנות את אופי הסיקור…

Read More Read More