Browsed by
חודש: ינואר 2004

בהזדמנות: בית סוהר קומפלט (התפרסם באתר וואלה ב-13.1.2004)

בהזדמנות: בית סוהר קומפלט (התפרסם באתר וואלה ב-13.1.2004)

לחברי ממשלת ישראל הנוכחית עניינים שונים עם החוק ומערכת המשפט. אולי בגלל זה הם נחושים כל כך בדעתם לקדם הצעת חוק מרחיקת לכת, הנוגעת להפרטת בתי הסוהר בישראל. אלא שההחלטה, כמו גם הדיונים שנערכים בנושא בימים אלו בוועדת הפנים בכנסת, לא זכו כמעט להתייחסות תקשורתית. אין זה מפתיע, אם זוכרים ש"לקוחות" ההפרטה הזו הם אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל – האסירים. על-פי הצעת החוק, יוקם בית סוהר בניהול פרטי מדרום לבאר שבע, בתפוסה של 800 אסירים. המודל שנבחר הוא המודל…

Read More Read More

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 5: רק בני האדם הם מקור לעושר

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 5: רק בני האדם הם מקור לעושר

כתב: ז'אק ז'נראו תרגום: עופר סיטבון | עיבוד: עופר סיטבון ויפתח גולדמן המאמר המופיע כאן הוא עיבוד מקוצר למאמרו של פרופ' ז'אק ז'נראו (Jacques Genereux), מן המכון ללימודים פוליטיים בפאריס, שהתפרסם בכתב העת הצרפתי 'אלטרנטיבות כלכליות' ( Alternatives Economiques ) במאי 2002. בסדרת מאמרים מוצגת בכתב-עת זה ביקורת על הנחות מקובלות בתיאוריה הכלכלית הליבראלית. ככתוב בדברי המבוא לסידרה כולה: "דומה שההתיחסות הגוברת ל'חוקי הכלכלה' בדיון הציבורי משמשת כמעט באופן בלעדי לשם קידומן של כמה דוגמות של המחשבה הליברלית. אופן ההצגה…

Read More Read More

חברה, גליון 11

חברה, גליון 11

http://www.bimkom.org – "במקום" הוא ארגון של מתכננים המבקשים "לחזק את הקשר בין זכויות האדם ומערכות התכנון בישראל", מתוך תפיסה המבקשת לקדם שוויון וצדק חברתי בתחומים כדוגמת הקצאת קרקעות, שקיפות, הגברת מעורבות הציבור, מענה לצרכים מיוחדים של קהילות ועוד. כפי שניתן היה לצפות ממי ששפת העיצוב קרובה לליבו, האתר מוקפד מאוד, וניתן למצוא בו, בין השאר, סקירה ארוכה אודות "מקרי מבחן" שבהם הארגון סייע לאוכלוסיות מוחלשות שונות לעמוד על זכויותיהן (פרשת עמק הצבאים, סלילת כבישים עוקפים, כביש חוצה ישראל…), פרסומים שונים…

Read More Read More