Browsed by
חודש: נובמבר 2003

חברה, גליון 10

חברה, גליון 10

www.haokets.org – תופעת הבלוגים – יומני רשת – שהשתלטה באחרונה על שיח האינטרנט הישראלי אינה פוסחת גם עלינו. יתרונותיו של אופן הכתיבה הזה, שיכול להיות בעייתי – לא פעם עדיף לכתוב מתוך פרספקטיבה של זמן – באים לידי ביטוי בולט באתרם המצויין של ד"ר יוסי דהאן וד"ר יצחק ספורטא, "שני סוציאל-דמוקרטים" כהגדרתם, שעלה לאוויר בחודש אוגוסט. "מצויין" משום שהוא מספק מבט ביקורתי בזמן אמת על ההתרחשויות החברתיות והכלכליות, וזאת מבלי לוותר על ניתוח מעמיק ורחב אופקים, ותוך גירוי מתמיד לקריאה…

Read More Read More