Browsed by
חודש: יולי 2003

לגייר את תאצ’ר (חברה, גליון 8)

לגייר את תאצ’ר (חברה, גליון 8)

הביטוי "תאצ'ריזם" נשמע לא אחת בצמוד לדיון הציבורי האחרון על התכנית הכלכלית של הממשלה. בפי חלק מדובריה – בנימין נתניהו, יוסף לפיד, נחמיה שטרסלר, סבר פלוצקר ואחרים – הוא משמש כדי לציין את מידת החיוב שבתכנית ואת הדוגמא הנחושה של 'גברת הברזל' שהצליחה 'לעשות סדר' בכלכלה הבריטית ולהביא לשגשוגה. בשורות הבאות ננסה לראות עד כמה התכנית הכלכלית והרטוריקה שאפפה אותה הן אכן תאצ'ריסטיות באופיין, וננסה לתהות לאן כל זה מוביל אותנו. מרגארט תאצ'ר כיהנה כראש ממשלת בריטניה בין השנים 1979-1992….

Read More Read More

חברה, גליון 8

חברה, גליון 8

www.hevra.org.il – לא, זו אינה פרסומת עצמית. מסתבר שעוד קבוצה של אנשים בחרה לעצמה את השם המחייב הזה ( ואפילו יותר מכך – "חברה צודקת" ) כדי ליצור אתר פרוגרסיבי יוצא מן הכלל: יש בו שאלות וסיסמאות נפוצות (מה עם דירוג האשראי? תחרות זה טוב, שירות ציבורי זה רע) עם תשובות קצרות וחדות, בחינת "דע מה תשיב" לשטרסלריזם; בנוסף יש באתר ארכיון עדכני מאוד – אוצר אמיתי – של כתבות שהתפרסמו בעיתונות בנושאי חברה וכלכלה; לוח אירועים שוטף; והמון-המון רצון…

Read More Read More