Browsed by
חודש: מאי 2003

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 3: צמיחה איננה פיתוח

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 3: צמיחה איננה פיתוח

מאת: ז'אק ז'נראו תרגום: עופר סיטבון | עיבוד: יפתח גולדמן ועופר סיטבון המאמר המופיע כאן הוא עיבוד מקוצר למאמרו של פרופ' ז'אק ז'נראו (Jacques Genereux), מן המכון ללימודים פוליטיים בפאריס, שהתפרסם בכתב העת הצרפתי 'אלטרנטיבות כלכליות' ("Alternatives Economiques") במאי 2002. בסדרת מאמרים מוצגת בכתב-עת זה ביקורת על הנחות מקובלות בתיאוריה הכלכלית הליבראלית. ככתוב בדברי המבוא לסידרה כולה: "דומה שההתיחסות הגוברת ל'חוקי הכלכלה' בדיון הציבורי משמשת כמעט באופן בלעדי לשם קידומן של כמה דוגמות של המחשבה הליברלית. אופן ההצגה הפשטני של…

Read More Read More

חברה, גליון 7

חברה, גליון 7

http://www.netanyahu.org – כן-כן, מלבד האתר המקצועי המצוין של משרד האוצר, מסתבר שלשר האוצר החדש שלנו יש גם אתר ביתי משלו. באופן לא מפתיע, רוב החומר באתר – המתעדכן באופן שוטף – באנגלית. באתר ניתן למצוא תמונות ומאמרים של נתניהו עצמו בנושאים מגוונים (עשיתי בניתי), וכן עשרות ידיעות ומאמרים מעיתונים וכתבי-עת התומכים בעמדותיו המדיניות (מזל שערפאת קיים!) והכלכליות (המפגינים "הניהיליסטים" נגד הגלובליזציה טועים – הקפיטליזם הגלובלי הוא האמצעי הטוב ביותר לייצר עושר ורווחה; אבסורד לטעון כי החברות הרב-לאומיות צוברות כוח רב…

Read More Read More