Browsed by
חודש: מרץ 2003

חברה, גליון 6

חברה, גליון 6

http://www.hagada.org.il – "הגדה השמאלית" הוא אחד מאתרי הבית הראשיים של השמאל הרדיקלי בישראל. הרצון להקים במה לחשיבה ביקורתית ואלטרנטיבית בעברית הוא, כמובן, דבר שראוי לברך עליו, אם כי ההצלחה איננה חד-משמעית: האתר גדוש אמנם במאמרי דיעות של מגוון כותבים, אולם מרביתם משקפים כתיבה צפויה למדי של "שמאל מדיני" (אורי אבנרי וחברים), ופחות עיסוק בכלכלה ובחברה (אפרים דוידי כבר אמרנו?). כמו-כן, האתר מעדכן על כנסי מחאה, אירועי תרבות ודיווחים מהשטח. אינדקס האתרים של "הגדה" הוא נחמד ומפנה לכמה אתרים מעניינים, בצירוף…

Read More Read More

באראן – אזרחות נגד מעמד (ביחד עם ענת חולתא) (חברה, גליון 6)

באראן – אזרחות נגד מעמד (ביחד עם ענת חולתא) (חברה, גליון 6)

באראן (איראן 2001), בימוי: מג'יד מג'ידי. הזירה העיקרית בה מתרחש הסרט, היא אתר בניה גדול בטהרן, בו מועסקים זה לצד זה פועלי בניין אירניים ו"עובדים זרים" לא-חוקיים – פליטים מאפגניסטן – הנרדפים על ידי פקחי הממשל. במרכז הסרט – אהבתו האבירית של לטיף, פועל אירני צעיר באתר, לבאראן, בתו הצעירה של פועל אפגני, שנפצע בתאונת עבודה. באראן נשלחת אל האתר כשהיא מחופשת לנער על מנת לעבוד תחת אביה ולפרנס את בני משפחתה. באמצעים קולנועיים מינימליסטיים ועדינים להפליא נבנה אתר הבניה…

Read More Read More