Browsed by
חודש: ינואר 2003

אל תבנו על בתי המשפט (חברה, גליון 5)

אל תבנו על בתי המשפט (חברה, גליון 5)

יותר ויותר נדמה כי הדרך להנהגת השמאל עוברת בבית המשפט העליון. כדי לחזק רושם זה די להתבונן בשמותיהם של פסקי דין שיצאו ב15- השנים האחרונות מן הבניין ההדור בירושלים: שריד נ' ראש הממשלה (בעניין מינוי אהוד יתום ליועץ נגד המלחמה בטרור); שריד נ' ראש המטה הכללי (בעניין העלאתו בדרגה של אפי איתם); רן כהן נ' ראש הממשלה (בעניין העמדתו לדין של ח"כ נתניהו); אמנון רובינשטיין נ' שר הביטחון (בעניין גיוס בני ישיבות); כבל נ' שר השיכון (בעניין הענקת טובות הנאה…

Read More Read More

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 2: מוטב גרעון טוב על פני עודף רע

חוקי הכלכלה האמיתיים – חוק מס’ 2: מוטב גרעון טוב על פני עודף רע

מאת: ז'אק ז'נראותרגום: עופר סיטבון | עיבוד: יפתח גולדמן ועופר סיטבון המאמר המופיע כאן הוא עיבוד מקוצר למאמרו של פרופ' ז'אק ז'נראו (Jacques Genereux), מן המכון ללימודים פוליטיים בפאריס, שהתפרסם בכתב העת הצרפתי 'אלטרנטיבות כלכליות' ("Alternatives Economiques") במאי 2002. בסדרת מאמרים מוצגת בכתב-עת זה ביקורת על הנחות מקובלות בתיאוריה הכלכלית הליבראלית. ככתוב בדברי המבוא לסידרה כולה: "דומה שההתיחסות הגוברת ל'חוקי הכלכלה' בדיון הציבורי משמשת כמעט באופן בלעדי לשם קידומן של כמה דוגמות של המחשבה הליברלית. אופן ההצגה הפשטני של דוגמות…

Read More Read More

חברה, גליון 5

חברה, גליון 5

www.kavlaoved.org.il – בעידן שבו ההסתדרות איבדה ממעמדה ומכוחה, ובעיקר ממחויבותה כלפי קבוצות העובדים החלשות ביותר במשק (העובדים הזרים והעובדים הפלסטינים), האתר של העמותה המפורסמת ביותר בתחום הסיוע לעובדים, אכן "עושה את העבודה": לא תמצאו כאן תיאוריות אקדמיות מלומדות על תהליכי הגירת עובדים אלא בעיקר תכל'ס – מידע שוטף על המתרחש בשוק העבודה הישראלי הפרוע (לרבות מידע מעודכן על סחר בנשים ועל תעשיית יבוא העובדים הענפה מרומניה או מסין), "זכותון" הכולל את זכויותיהם של כל העובדים בישראל, מדור "אכיפה אזרחית" הכולל…

Read More Read More