Browsed by
חודש: נובמבר 2002

חברה, גליון 4

חברה, גליון 4

www.shatil.org.il – שתי"ל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים – היא עמותה ותיקה המסייעת לארגונים המבקשים להוביל לשינוי חברתי בישראל. בעידן מקוון, הסיוע הזה מתבטא גם באמצעות אתר אינטרנט נאה שבו ניתן למצוא לוח מודעות מגוון (גם בערבית) שבו מופיעות, בין השאר, הצעות עבודה (דרושים עורכי-דין לעבודה קהילתית במיידי), בקשות לתרומה (הילדים של מועדון הדרדר בחיפה זקוקים לתרומה) ולהתנדבות (דרושים מתנדבים לייעוץ בנושא שימוש באמצעי מניעה). עוד ניתן למצוא באתר דיווח על פעילותן של קואליציות של ארגונים חברתיים בנושאים שונים (דיור…

Read More Read More